Terug naar de beginpagina. Naar de volgende hoofdstukken.
Overzicht in het kort.
Overzicht in het Kort.

St.Bonifatius, St.Willibrord, Karel de Grote en de Noormannen zijn voor de Nederlandse geschiedenis volkomen legendarisch.
Ze zijn nooit in Nederland geweest.

De taalgrens in België bewijst het gelijk van Albert Delahaye.
Waarom ligt de taalgrens niet in midden-Nederland, waar volgens de traditie ruim 400 jaar de grens lag tussen het Romeinse Rijk en de Germaanse volkeren, maar ligt deze in midden-België? Het antwoord op deze vraag toont onweerlegbaar het gelijk van Albert Delahaye aan en maakt op slag de vermeende Nederlandse geschiedenis in het eerste Millennium tot een mythe!


Romeins Nederland.

Er is tussen 50 en 250 n. Chr. een Romeinse aanwezigheid geweest in Nederland, maar de Romeinse plaatsen droegen andere namen dan traditioneel gehanteerd worden. De Romeinse aanwezigheid in Nederland wordt door Albert Delahaye ook nooit ontkent, maar het is een onbewezen en eenvoudig te weerleggen aanname dat de plaatsen van de Peutingerkaart in de Patavia genoemd, op Nederland betrekking zouden hebben.
Dat Nijmegen het Romeinse Noviomagus geweest zou zijn is nooit schriftelijk of archeologisch aangetoond. Romeins Utrecht droeg ook niet de naam Trajectum, maar Albiobola. Archeologisch onderzoek heeft dat onweerlegbaar aangetoond.

De predikers.

St.Willibrord (690-739) is nimmer bisschop in Utrecht geweest, aangezien ons land toen meters onder water lag. Archeologisch onderzoek in Utrecht heeft aangetoond dat op het Romeins dat er gevonden is, meteen de 10e eeuw volgt. De archeologie van Utrecht vertoont een gat van 7 eeuwen. In de tijd van St.Willibrord was er geen bewoning in Utrecht of verre omgeving.

St.Bonifatius (716-754) is niet in Dokkum vermoord, omdat hij er nooit geweest kan zijn. In zijn tijd bestond Dokkum niet eens en stond Noord-Nederland meters onder water. In de tijd van Bonifatius was er geen bewoning in Friesland of verre omgeving. Archeologisch en geologisch onderzoek hebben dat onmiskenbaar aangetoond.

St.Willibrord.
St.Bonifatius.
St.Ludger.
St.Amandus.

Karolingisch Nijmegen.

Karel de Grote (768-814) heeft nimmer een paleis in Nijmegen gehad. Behalve dat teksten dat aantonen, vertoont ook de archeologie in Nijmegen een gat van ruim 7 eeuwen. Er is in Nijmegen of verre omgeving nergens iets van een grootschalige Karolingische bewoning, die er dan onmiskenbaar geweest moet zijn, gevonden.

Zie ook:
Romeins Nijmegen.
Neumaia.
Het Bronnenboek van Nijmegen.
Karel de Grote.
Noviomagus?

De Noormannen.

De Noormannen. (804-925) hebben nooit in Nederland geplunderd. Behalve dat ook hier de teksten dat glashelder aantonen, is in Nederland nergens enig archeologisch relikt gevonden dat het verblijf of de plunderingen van de Noormannen aantoont. Bovendien was laag Nederland in die tijd overstroomd en één groot waddengebied, waar gewoonweg niemand woonde en waar dus niets te plunderen viel.

Meer informatie vindt U in de afzondelijke hoofdstukken. Vooral de hoofdstukken "Twijfel", "Archeologie" en "Bevestiging" spreken voor zich!

Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.