Lees in het kort waar het precies over gaat in Vraagstukken in de Historische Geografie van Nederland.

Er bestaan meerdere fouten in de traditionele Nederlandse geschiedenis. Die lijkt overtuigend te zijn vastgesteld, maar twijfel overheerst! Lees daar meer over in de recente publicaties zoals in het Verhaal van Nederland en in het Verhaal van Gelderland. Lees ook alles over Het Valkhof in Nijmegen.

In de loop van de tijd zijn in Nederland talrijke mythes ontstaan, die het land een hero´sche geschiedenis moesten geven. De dappere Bataven in de Betuwe is zo'n mythe, St.Willibrord in Utrecht is zo'n mythe, een paleis van Karel de Grote in Nijmegen is evenzeer een mythe. Er zijn steeds meer deskundige onderzoekers die aantonen dat deze mythen slechts aangenomen en onbewezen geschiedenis is. De historici van professie weten dat ook gezien de twijfel die ze steeds in eigen publicaties uitspreken, maar willen er vooral niet over discussiëren. Ze verzwijgen hun onkunde liever. Op deze website zijn alle argumenten tegen de oude opvattingen verzameld.

In Nijmegen is niets gevonden uit de tijd van Karel de Grote.

In Utrecht is niets gevonden uit de tijd van Willibord.

In Dokkum is niets gevonden uit de tijd van Bonifatius.

In Wijk bij Duurstede is niets gebleken van plunderingen door de Noormannan.


Wat weten we van
Romeins Nederland?

Is Nijmegen
de oudste stad?

Was Wijk bij Duurstede
het klassieke Dorestad?

Was Friesland
het klassieke Frisia?

Hebben alle historici het dan fout? Dat kan toch niet? Dat kan dus wel en het gebeurt ook, zolang 'naschrijverij' standaard is in de historische wereld. Lees de literatuurlijsten in alle historische publicaties er maar op na. Daarin lees je vaak exact hetzelfde en verwijzingen naar exact dezelfde voorgangers. Het is ook niet moeilijk je gelijk te vinden onder gelijkgestemden. In de historische wereld is het volgende gezegde ondubbelzinnig van toepassing: "Ook al zijn alle geleerden het met elkaar eens, dan hoeven ze nog geen gelijk te hebben!"

Waar de Kanaaltunnel ligt en de taalgrens is, dáár moet de geschiedenis van St.Willibrord en de Fresones geplaatst worden!
Hoe ontstonden de 'Nederlandse' tradities? De Klassieke bronnen vertellen het juiste verhaal.

Lees vooral wat tegenwoordige historici en archeologen zelf schrijven. Blijkbaar lezen historici elkaars werk niet!

L'histoire de la Hollande du début de l'epoque romaine jusqu'au douzième siècle. Résumé - Information en Francais.
'Vlaanderen in het eerste millennium' en Summary in English.

Wilt U meer weten? Neem contact op per email of bestel de Ware Kijk Op waarin U de bronnen vindt.
Laatste wijzigingen en/of toevoegingen d.d. 3 maart 2024. Copyright © 1987 G.B.M. Delahaye
KvK-nummer: 57940460.
Bijna dagelijks worden nieuwe bevindingen toegevoegd met name uit de recente historische literatuur die het gelijk van Albert Delahaye onmiskenbaar aantonen.

Deze website is minder geschikt voor mobiele telefoons vanwege de lay-out en de afbeeldingen, tenzij je een daartoe geschikte app hebt ge´nstalleerd.
Op de PC is alles prima te lezen en te bekijken, inclusief de vergrotingen van afbeeldingen.