De Palts Noviomagus van Karel de Grote was Noyon in Frankrijk, niet Nijmegen.
De bisschopszetel van Willibrord te Trajectum was Tournehem, niet Utrecht.
Bonifatius werd vermoord in Dockynchirica. Dat was in Duinkerke (in Frans-Vlaanderen) en niet in Dokkum.
De historici verklaarden de opvattingen van Delahaye aanvankelijk voor 'klinkklare kletspraat'. Nu erkennen ze steeds meer zijn gelijk.
Ook de archeologie is wel duidelijk: in Nijmegen is nooit iets gevonden uit de tijd van Karel de Grote,
in Utrecht niets uit de tijd van Willibrord en in Dokkum niets uit de tijd van Bonifatius.
Daarmee houdt die hele aangenomen geschiedenis toch op?


Verbleef Karel de Grote
in Nijmegen?

Was Utrecht de
zetel van St.Willibord?

Is Bonifatius vermoord
in Dokkum?

Werd Nederland geplunderd
door de Noormannen?


Wat weten we van
Romeins Nederland?

Is Nijmegen
de oudste stad?

Was Wijk bij Duurstede
het klassieke Dorestad?

Was Friesland
het klassieke Frisia?

Waar de Kanaaltunnel ligt en de taalgrens is, dáár moet de geschiedenis van St.Willibrord en de Fresones geplaatst worden!
Het is interessant te lezen wanneer en hoe de 'Nederlandse' tradities tot stand kwamen.
De Klassieke bronnen vertellen het juiste verhaal.
Dat verhaal leest U op deze website, die steeds wordt aangevuld met nieuwe feiten en gegevens!
Op deze website worden de verschillende onderdelen van de mythe, ter wille van de overzichtelijkheid, per onderdeel besproken.
Uiteraard hebben de verschillende onderdelen een samenhang met elkaar. Terwille van een juiste toepassing van gegevens, dient U die samenhang steeds in het oog te houden.
Enkele feiten:
Het is aangetoond dat de Romeinse renus niet de Rijn was, dat het eiland van de Bataven in Gallia lag, dat de Peutingerkaart een falsum is,
dat de transgressies wel degelijk bestaan hebben en dat de moderne archeologie de visie van Delahaye bevestigt.

Lees vooral wat tegenwoordige historici en archeologen zelf schrijven.

L'histoire de la Hollande du début de l'epoque romaine jusqu'au douzième siècle. Résumé - Information en Francais.
'Vlaanderen in het eerste millennium' en Summary in English.
Een zeer uitgebreide website over de visie van Albert Delahaye, met bronnen en verwijzingen, vindt U hier.

Wilt U meer weten neem Contact per email of bestel de Ware Kijk Op waarin U de bronnen vindt.
Laatste wijzigingen en/of toevoegingen d.d. 29 juni 2022. Copyright © 1997 G.B.M. Delahaye
KvK-nummer: 57940460.
Bijna dagelijks worden nieuwe bevindingen toegevoegd met name uit de recente historische literatuur.