Het verhaal van St.Ursula en haar 11 duizend maagden, dat nauw met de Heiligenberg verbonden is -zij zouden met theelepeltjes en vingerhoedjes deze berg opgeworpen hebben-, kan naar het rijk der fabelen verwezen worden. Die 11 duizend maagden (M V) is overigens gebaseerd op een leesfout van een Latijnse tekst, waarbij de M van "Martires" (martelaressen) voor het Romeinse cijfer 1000 werd gezien. De V staat voor Virgines, doorgaans vertaald met maagden, maar beter vertaald kan worden met 'onschuldige' of 'onverdorven en goedaardige' meisjes. Dat zij nog maagd waren staat buiten kijf.
Zo zijn er wel meer mythen ontstaan door "leesfouten", zie o.a. de oorkonden uit 777 .
Ursula werd op haar tocht vergezeld door 11 onschuldige meisjes. Zij werden allen omgebracht bij Colonia dat niet als Keulen maar als Cologne bij Calais moet worden opgevat. Ook dit detail past weer in het verhaal van Frans-Vlaanderen.

Voor meer informatie, zie Wikipedia, Heiligenberg bij Amersfoort, waar over St.Ansfridus helaas nog steeds de achterhaalde mythe vermeld wordt.

Wat Joost van den Vondel ooit schreef over die Duitse (!) helikon, wordt nog steeds meer voor waar gehouden dan de logica van Albert Delahaye.