In de 17e eeuw werden bepaalde godsdienstige en politieke opvattingen op gezag van enkelen aan de bevolking als de enige waarheid opgedrongen. Tijdens de reformatie werden de Bataven plots opgevoerd als onze voorouders en als voorbeeld van de dappere Hollanders in hun strijd tegen de Spanjaarden. Hoewel deze mythe reeds lang weerlegd is, steekt die toch telkens de kop weer op.
Met de opkomst van de boekdrukkunst werden die 17e eeuwse opvattingen breed verspreid en hebben zich genesteld in ons collectief historisch bewustzijn. Ze vormen sindsdien de bron van veel historisch onderzoek, dat niet teruggaat op de oudste bronnen, maar slechts op die 17e eeuwse denkbeelden.
Het blijft bevreemdend dat de historische opvattingen die in deze tijd ontstonden, door menig historicus nog steeds als de enige en absolute waarheid worden gezien. Zelfs al is van die opvattingen reeds lang aangetoond dat deze onjuist waren.