ANP. Fundamenten eerste bisschoppelijk paleis in Utrecht gevonden, in diverse dagbladen op 13 sept.2008.
Zie ook de website http://historiek.net, en/of http://www.hetutrechtsarchief.nl.