Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999, onder redactie van D.H.Kok, K. van der Graaf en F.Vogelzang.