"Algemene vaderlandse geschiedenis".
In de traditionele Algemene Vaderlandse Geschiedenis is dit gegeven nooit aan enige vorm van discussie onderhevig geweest. In de opvattingen van Albert Delahaye sluit dit perfect aan bij zijn visie over de "déplacements historiques" waarbij de Nederlanden vanuit Vlaanderen in cultuur zijn gebracht, waar ook de eerste bewoners van laag Nederland vandaan kwamen. Met deze grootschalige immigratie kwamen ook vele gebruiken, heiligen en plaatsnamen mee. Ook de eerste "Nederlandse schrijvers" kwamen uit het zuiden, zoals Alpertus Mettensis (hij kwam uit Metz, zoals de naam al aangeeft).