Opstand van de Bataven.

In de "Histoire de la Picardie" van 1974 (blz.67) wordt opgemerkt. dat de opstand van Civilis en de Bataven in de jaren 69 en70 na Chr. veel repercussie moet hebben gehad in Picardië, omdat de archeologische vondsten juist in deze jaren grote en brutale vernielingen hebben aangetoond.
De visie van Albert Delahaye dat het "Eiland van de Bataven" in Noord-west Frankrijk lag, wordt door de archeologie bevestigd, temeer daar in de Betuwe geen spoor van dit gevolg van de oorlog gevonden is, noch van een enige bewoning.
Men dient in Frankrijk echter niet van "repercussies" te spreken, daar Picardië het juiste en enige terrein van de opstand was.
Nu het verhaal van Tacitus juist gesitueerd is, zullen in het noorden van Frankrijk en in België nog verschillende andere archeologische gegevens een betere kontekst krijgen, daar Tacitus slechts de grote lijn van de opstand heeft verhaald en het zeker niet zijn bedoeling is geweest om alle plaatsen te noemen waar zich iets had voorgedaan. Dit blijkt al uit zijn bericht, dat Cerialis na zijn overwinning begon aan de vernieling van het Eiland van de Bataven. Hier had men graag wat meer bijzonderheden gewenst, evenals bij de sobere berichten over de veldtochten, soms van de ene naar een verre andere plaats, waarvan hij alleen begin- en eindpunt noemt. Het blijkt integendeel dat, wanneer men de wegen van de Peutinger-kaart juist rekonstrueert, de strijd zich enkel in het noorden en noordoosten van Frankrijk heeft afgespeeld, en dat Duitsland, nog minder de Betuwe, eraan te pas zijn gekomen.
Waarom ook zou Cerialis helemaal naar Duitsland een "wraak"-veldtocht gaan ondernemen voor de opstand van de Bataven in de Betuwe? Wie dat kan uitleggen verdient een ere-doctoraat aan de Universiteit van Nijmegen!