G.van Berkel en K.Samplonius, Nederlandse plaatsnamen, herkomst en historie, het Spectrum Utrecht 2006.