D.P.Blok, De oudste particuliere oorkonden van het klooster Werden, 1960.