Dr. D.P.Blok, De Franken, hun optreden in het licht der historie, Bussum 1968.