J.E.H.A.Th. Bogaers, De Gallo-Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe blz.177.
F. de Waele, Noviomagus Batavorum, 1931.
C. Morren, Numaga II, 1955, blz.15.
H.J.H. van Buchem, Nijmegen 1850 jaar stad, in Streven, jg.9 (1956) blz.404.