Drs.M.Breij, Sint Maarten schutspatroon van Utrecht, 1988, en Utrecht stad van Sint Maarten, Katholiek Nieuwsblad 15 juli 1988.