Ontginningen in Eemland in de Middeleeuwen, C.J.C.Broer, in Maandblad Oud-Utrecht 1992, dl. 65, p.20-31.