Cirkelredenering.
In de wetenschap, en zeker in de historische wetenschap, komt het verschijnsel "cirkelredenering" veelvuldig voor. Hieronder verstaat men dat men een eigen opvatting meent bewezen te hebben door naar de opvatting van een ander te verwijzen.
Dat de Eem ooit Amer geheten zou hebben is zo'n cirkelredenering.
De rivier die bij Amersfoort stroomt heet de Eem. Men nam aan dat Amersfoort de naam aan die rivier had te danken. Toch heet Amersfoort niet Eemfoort wat die aanname dus tegenspreekt. De oplossing werd gezocht in de verandering van de naam Eem in die van Amer. Dan moet de Eem ooit Amer geheten hebben, bedacht men (in dit geval H.Halbertsma). Maar daar is geen enkel bewijs voor, noch schriftelijk, noch qua overlevering. Ook etymologisch zijn de namen Eem en Amer niet gelijk, wat wel al te gemakkelijk gesteld werd. Een ander voorbeeld van die gelijkstelling is in Nederland en ver daarbuiten niet te vinden.
Het hele bewijs van Amersfoort zijnde een 'voorde' door de Eem=Amer wordt ook weerlegd met de plaatsnamen Amerongen, Amerschot, Amerveld en Amerroden die allemaal ver van de Eem liggen.

De "Cirkelredenering" is een typisch historisch wetenschappelijk verschijnsel, door Albert Delahaye aangeduid met de term "naschrijverij". Zonder eigen onderzoek beroept de ene auteur zich op een andere auteur die slechts de traditionele opvatting herhaalt, terwijl de feiten tegen die traditie pleiten.