Frisia Citerior is een term die niet gebruikt is door de Romeinen, maar door Beda, een monnik die schreef in Engeland. Met deze term bedoelde hij "aan de overkant van de zee, het dichtst bij ons!" Dat was ook zeer juist gesteld, aangezien Frisia aan het kanaal lag waar men de overkant kan zien. En dat is maar op één plaats in Frankrijk. Het Franse woord Citérieur heeft nog precies dezelfde betekenis: "Terme de Géographie. Qui est en deçà, de notre côté, plus près de nous".
Frisia Citerior was derhalve geen tegenstelling van Frisia Superior, zoals D.P.Blok eens beweerde. De term Frisia Superior komt ook in geen enkele klassieke bron voor. Zou er een tegenstelling voor gevonden moeten worden, dan was de term Frisia Inferior van toepassing geweest.