Huib de Groot, stadsarcheoloog van Utrecht, in Utrechts Nieuwsblad, van 18 febr.1982.