A.Dorgelo, Het oude bisschopshof te Deventer. In: Berichten. R.O.B. 1956, blz. 39 - 80.