Dom Ir A.Beekman e.a., Tien eeuwen Egmond, ontstaan, bloei en ondergang van de regale abdij van Egmond, Heemstede 1950.