Toponymie= plaatsnaamkunde, Etymologie=woordverklaring.
Toponymie of plaatsnaamkunde is een tak van de taalkunde die plaatsnamen (toponiemen) probeert op te sporen en te verklaren. De toponymie houdt zich behalve met de herkomst van plaatsnamen ook bezig met de verbreiding daarvan.
Etymologie of woordafleidkunde is het deelgebied van de taalkunde dat de herkomst van woorden bestudeert. De etymologie van een woord is de historische verklaring voor de manier waarop de vorm van het woord tot stand is gekomen; daarom wordt het ook wel de woordherkomst genoemd.

Aangezien plaatsnamen van oorsprong gewone woorden zijn, is er vaak een grote overeenkomst en zeker een overlap in beide disciplines.