Een falsum is een oorkonde die qua tenaamstelling of vorm juist kan zijn, maar bedriegt met de inhoud ervan. In de Middeleeuwen zijn veel valse oorkonden geproduceerd waarin de waarheid ten eigen gunste verdraaid werd. Die oorkonden werden vaak later geproduceerd, soms eeuwen later, dan de datum die op de oorkonde vermeld is. Details op zo'n valse oorkonde kunnen zeker juist zijn, echter de globale inhoud is dat zeker niet. Zie daarvoor:
N.B.Tenhaeff, Diplomatische studiën over Utrechte Oorkonden der Xe tot XIIe eeuw, Utrecht 1913, P.A.Henderikx 'Onecht of echt?' in Feestbundel prof.dr.D.P.Blok, Hilversum 1990. en Albert Delahaye, Ontspoorde historie, Tilburg 1992.
Voor meer informatie zie Over Oorkonden.