Drs. W.A.Fasel, De Mythe van St.Adelbert, in Oud Alkmaar, periodiek van de historische vereniging Oud Alkmaar, Achtste jaargang nr.2, 1984.