Dr.H.J.H. van Buchem, Romeins Nijmegen, de gouden speld van Julianus, commentaar op de 65 driekoppenfibulae in de Nijmeegse verzamelingen, Numaga XIII - 1966, blz. 49-104.