De geschetste gunstige en belangrijke internationale handelsroute over Vecht, Flevomeer en Wad is een onbewezen en onlogische aanname. Deze route was niet alleen een omweg tussen Utrecht en de kust, maar bovenal gevaarlijker door de passage over het Wad.