Dr. F.Gorissen, De Stede-Atlas van Nijmegen, Arnhem -1956.