Michiel Groothedde, Vikingen in Zutphen, in Opgegraven verleden van Gelderland, Matrijs Utrecht 2007, p.148 e.v.