Gysseling, Prof.Dr.M., Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland, 1960 en in "De oudste toponomie van de Kempen", in Brabants Heem 1958 blz.103.

Deze "naamkundige" heeft de ontelbare doublures in plaatsnamen tussen Vlaanderen en Nederland NOOIT opgemerkt en kan zich niet langer meer als deskundige beschouwen. Hij kan niet langer het bestaan ontkennen van wat hij niet gezien heeft.