M.Gysseling, Oude namen te Antwerpen. Naamkunde 18e jaargang (1986), mededelingen van het Instituut voor naamkunde te Leuven en van het P.J.Meertens-instituut te Amsterdam, afdeling Naamkunde.