H.Halbertsma, De cultuur van het noordelijk kustgebied, in "Honderd eeuwen Nederland", Den Haag 1959, blz. 178 e.v.