G.D. van der Heide, Dijkbouw door de eeuwen heen, in "Honderd eeuwen Nederland", Den Haag 1959, blz. 265 e.v.