Dr. H.A. Heidinga van het Instituut voor Prae- en Protohistorie van de UvA, "Toen het weer droog was", in Natuur en Techniek 1985, nr.9 p.712-725.