Plaatsnamen eindigend op -hem, -heim.
Het achtervoegsel -hem, -heim, maar ook -hen wijzen op een thuis, een woning, een woonplaats, een omheinde beschermde ruimte. Oorsprong: Saksisch. Ook in Nederland komt het in deze betekenis voor. Vergelijk ook -heem als in heemkunde en 'heimwee' die wijzen op je eigen woonplaats. Een plaatsnaam als Heemstede is in die zin een tautologie.
Algemeen wordt het beschouwd als Germaans van oorsprong. De verklaring van het voorkomen ervan in Noord-Frankrijk zou kunnen wijzen op Germaanse invloed vanuit het noorden. Of is het net andersom, dat de oorsprong in Frans-Vlaanderen ligt omdat daar het Germanië (dat van Tacitus) lag en nadien als «deplacements historiques» naar het noorden is verspreid? Duidelijk is wel dat de oudste teksten waarin «-hem en -heim» voorkomen in Frankrijk gevonden worden.
Het achtervoegsel «-hem» bij een plaatsnaam komt in Frans-Vlaanderen (Nord-Pas-de-Calais en Artois) talrijke malen voor in plaatsnamen als Balinghem, Hardinghem, Rodelinghem, Forlinghem, Berthem, Leulinghem, Audrehem, Ledinghem, Vaudringhem, Wicquinghem, Seninghem, Moringhem, Boisdinghem, Bayenghem, Ebblinghem, Blaringhem, Boëseghem, Eringhem, Hondeghem, Ledringhem, Merckeghem, Terdeghem, Téteghem, Warhem, Racquinghem, Ruminghem, Radinghem, Widehem, enz. en niet te vergeten Tournehem. In Nederland zijn ook talloze plaatsen aan te wijzen die eindigen op «-hem» of «-heim», maar die liggen door heel Nederland verspreid van Groningen tot Limburg en niet vlak bij elkaar zoals in Noord-Frankrijk.
In de betekenis van 'woonplaats' is «-court» een rechtstreekse vertaling van «-heim».