Hoekstra, T.J., De vroege topografie van Utrecht, in: M. Dolfin e.a. (red). De huizen binnen de singels. Beschrijving, Den Haag 1989, p.1-20.