Het gevonden "importgoed uit Italië" bevatte luxegoed zoals het rnillefiori-glas, versierde Arretijnse bekers en kelken, verder amphoren, dunwandige wijnbekers, speelsteentjes, paardetuig van brons, riembevestigels, sierhangers, sporen, paardebit en vooral ijzeren punten van 'mechanisch afgeschoten wapens. Goederen die vaak meerdere generaties in het bezit van een bepaalde familie bleven. De juiste datering vormt doorgaans een extra probleem.

Ook 2 Romeinse fluiten, gevonden in Mook, moeten als importgoed beschouwd worden (Numaga, XV -1968, blz.153 e.v.).