Prof.Dr.H.P.H.Jansen, Levend verleden, de Nederlandse samenleving van prehistorie tot in onze tijd, Amsterdam 1983.