Dr. H.P.H.Jansen, Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen,1965/1977.