"10.000 jaar Geschiedenis der Nederlanden", onder redactie van K.Jansma en M.Schroor, Uitg. M.A.van Seijen, Leeuwarden (na 1983).