W.Jappe Alberts en H.P.H.Jansen, Welvaart in wording, 1964, blz.81.