Ernst F.Jung, De Germanen, bedwingers van het Romeinse Rijk, Amsterdam/Brussel 1979.