R.M.Kemerink, 'De Nederzetting tot het eind van de 13e eeuw' en F.Snieder, 'Stad en bevolking' in: Bruit van d'Eem. Geschiedenis van Amersfoort, Utrecht 2009.
Charlotte C.Broer, Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Paulusabdij in Utrecht...., Utrecht 2000.