D.R.Klootwijk in: Tussen Rijn en Lek, tijdschrift voor de geschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek, 10e jaargang nr.4 nov.1976. p.17.