BLONDEEL, MR. VALENTYN JAN. Beschryving der stad Utrecht, Te Utrecht by Hermanus Besseling Boekverkoper, 1757.