Bij de Romeinen was het gebruikelijk troepen die een strijd hadden geleverd, vanwege rancune en wraak van de inheemse bevolking, altijd te verplaatsen naar een andere streek. Na het onderdrukken van de opstand der Bataven in 70 n.Chr. werd het tiende legioen in het voorjaar van 71 vanuit Frankrijk naar Nijmegen overgeplaatst, waarna het in 104 n.Chr. naar Hongarije vertrok.
Hieruit is slechts één conclusie te trekken: de onderdrukking van de opstand van de Bataven heeft zich dan ook juist NIET in de buurt van Nijmegen afgespeeld.