Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200, R.E. Künzel, D.P. Blok en J.M. Verhoeff. Amsterdam 1988. Publicaties van het P.J.Meertens-Instituut.