"Lexicon 1989".
Enkele bekende voorbeelden van onmogelijke en dus foutieve locaties (tussen haakjes het jaar van de oorkonde waarin de naam voorkomt).
Levefano (365): Blok geeft in de omgeving van Wijk bij Duurstede. Het is natuurlijk Leventie in Frans-Vlaanderen.
Nifterlaca (723): gebied aan weerszijden van de Utrechtse Vecht. In werkelijk gaat het hier om Aefterlacum dat evolueerde tot Eperlecques.
Lokkia (777): is niet de Lek in Nederland, maar Le Loquin in Frankrijk.
Isla en Laka (944): het gebied tussen de Hollandse IJssel en Lek. Het betreft hier de Lys en de Laak in Frans-Vlaanderen.
Fresionowic (948): is volgens Blok Vreeswijk (de wijk van de Friezen!). Is in werkelijkheid Fressenghe of Frissinghe in Noord-Frankrijk.
Fresdore (948): waarschijnlijk uit Fresodurum, wat zou kunnen wijzen op de volksnaam der Friezen. Het keltische durum betekent 'vesting'. Deze etymologie van Blok is volkomen juist, echter hij geeft hier geen locatie bij. Het gaat hier om de plaats Fresnicourt ten z.w. van Béthune. Etymologisch volkomen identieke namen, immers «-durum» en «-court» hebben dezelfde betekenis.