De gebruikte literatuur is:
Limes Atlas, onder redactie van B.Colenbrander, Rotterdam 2005.
Reisboek voor Romeins Nederland en Belgíï, R.H.J.Klok en F.Brenders, Haarlem 1981.
De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust, T.Bechert en W.J.H.Willems, Stuttgart, tweede druk 1997.
Tussen herinnering en historie. De Betuwe in terugblik. Historische kring Kesteren, 1992.
Honderd eeuwen Nederland. Samengesteld onder redactie van J.Bogaers e.a., 's-Gravenhage 1959.
Archis en Archeologienet, internet site van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).