De slag bij Maurik.

Van Mannaricium, een plaats uit de Romeinse periode, maakt prof.dr.M.Gysseling de plaats Maurik, waarop hij vervolgens het argument bouwt dat Trajectum DUS Utrecht is, immers het lag er vlak bij. Voor deze stelling voert Gysseling (ondanks al zijn titels) geen enkel bewijs aan. Ook de dan benodigde continuïteit in bewoning tussen het midden van de 3e eeuw en de 7e eeuw wordt niet gegeven.
Mannaricium is een Gallo-Romeinse naam en deze plaats wordt door Romeinse bronnen, die dus plots door Gysseling onbetrouwbaar worden genoemd, in Noord-west Frankrijk geplaatst. De plaats lag volgens het Itinerarium Antonini tussen Cassel en Arras.
Mannaricium is de Franse plaats Merville, in de 10e eeuw bekend als Menre-ville. Manare = uitvloeien, icium=plaats, derhalve een rechtstreekse en volledig juiste vertaling.
De Nederlandse plaats Maurik komt voor het eerst voor in een akte uit 997 en wordt daarin Maldericke genoemd, in 1139 heet de plaats Meldericke.