De archeologie in West-Friesland laat er feitelijk geen misverstand over bestaan; uit de periode tussen 3e een 10e eeuw is het gebied archeologisch leeg! Er hebben zich ook hier langdurige overstromingen voorgedaan.
In Enkhuizen laat men de geschiedenis in de 13e eeuw beginnen. Dat is volkomen juist.
In Hoorn noemt men de oudste geschiedenis van vóór de 11e eeuw 'een legende'. Terecht. De oudste archeologische sporen dateren immers van rond 1200.
In Medemblik wil men graag de geschiedenis in de 7e eeuw met de Frieze koning Radboud laten beginnen. Volgens een legende uit de 17e eeuw zou in de 7e eeuw in Medemblik aan de Zuiderzee het kasteel van Radboud gestaan hebben. Het is er archeologisch nooit gevonden of aangetoond. De oudste archeologische sporen in Medemblik dateren uit de periode tussen de 10e en 12e eeuw. Eind 13e eeuw is de burcht van Floris V er gebouwd.
Bronnen: Wikipedia en www.westfriesgenootschap.nl en www.okv-medemblick.nl (Oudheidkundige vereniging Medemblik).

Met de vaagheid van 2 eeuwen verschil tussen de 10e en 12e eeuw wil men in Medemblik bepaalde traditionele opvattingen verhullen. In ROB berichten van 1974 blijkt dat "de oudste bewoningssporen ... dateren tussen de 10e en 12e eeuw" (J.C.Besteman e.a. p.65, vertaald uit het Engels). "We can only come to rough conclusions, and then only with some reservations", zegt genoeg over de archeologische vondsten. Al zouden die sporen uit de 10e eeuw dateren, dan levert dat nog geen enkel bewijs op voor de 7e eeuw. Maar de sporen dateren niet uit de 10e eeuw, maar eerder pas uit de 12e eeuw, toen het gebied door de ontginningen bewoonbaar werd.
Medemblik is van deze 3 plaatsen de enige plaats die in de oude geschreven bronnen zou voorkomen als 'Medemolaca' of 'Medemolacha', wat (volgens Gysseling: zie aldaar) 'waterloop in moerassig terrein' zou betekenen. Deze etymologie bevestigt dat moerassig terrein waar dus niet gewoond kon worden, laat staan dat er een plaats zou bestaan met een kasteel.
Medemolaca was in werkelijkheid de plaats Meldick in Frans-Vlaanderen aan het -laca, het Almere, zoals de zeebaai bij St.Omaars heette. De naam komt voor in de goederenlijst van het bisdom Trajectum uit 870. Dat het hierin over Nederland zou gaan is een hardnekkig misverstand.