HET DELTAGEBIED VAN DEN GELDERSCHE YSEL , H. J. MOERMAN.
In het volgende wordt een en ander gezegd over de geografie van de alluviale vlakte, die Zuidwaarts loopt tot de voet van de Veluwse heuvels, van Elburg naar Hattem. Noord- en Oostwaarts tot het Zwarte Water en Westwaarts tot de Zuiderzee, waarin het eiland Schokland nog tot het gebied der Ysselmonden kan worden gerekend. We verdeelen deze streek aldus:
  • a. Het veengebied ten Z. van Kampen.
  • b. Het veengebied van Mastenbroek.
  • c. De kleistrook langs den IJssel.
  • d. De Kamper Eilanden.
  • e. Schokland.
    ad a. en b.) Van Baren bespreekt uitvoerig een veenprofiel in deze streek (Bodem van Nederland. Il, p. 885 vlg.).