Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900). Onder redactie van J.A.L.Lanceé. Utrecht 1979.